Smrk

Kód lokality
1883
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Smrk
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
81.14
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
211.18
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
340.31
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2000
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a