Ptačí stěna

Kód lokality
1837
Přírodní lesní oblast
Předhoří Šumavy a Novohradských hor
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Ptačí stěna
VZCHÚ
CHKO Blanský les
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
8.96
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
8.58
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
17.53
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0