Jezírka

Kód lokality
1823
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Jezírka
VZCHÚ
CHKO Křivoklátsko
Kraj
Plzeňský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
8.18
Výměra (ha) - nelesní část lokality
13.55
Výměra (ha) - celkem
58.11
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1990
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a