Karvanice

Kód lokality
1802
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Karvanice
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
4.20
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
13.91
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n