Malý a Velký Jelení vrch

Kód lokality
1799
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
přírodní památka
Název
Malý a Velký Jelení vrch
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
6.94
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1965
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a