Rašeliniště Borková

Kód lokality
1789
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Rašeliniště Borková
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
4.07
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
51.18
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1965
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a