Kohoutov

Kód lokality
178
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Kohoutov
VZCHÚ
CHKO Křivoklátsko
Kraj
Plzeňský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
29.14
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
29.14
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1935
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0