Žernov

Kód lokality
1773
Přírodní lesní oblast
Polabí
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Žernov
Kraj
Pardubický
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
178.77
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
190.23
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n