Ronov

Kód lokality
1738
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
přírodní památka
Název
Ronov
VZCHÚ
CHKO Kokořínsko
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
8.55
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.50
Výměra (ha) - celkem
9.04
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0