Klíč

Kód lokality
171
Přírodní lesní oblast
Lužická pískovcová vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Klíč
VZCHÚ
CHKO Lužické hory
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
16.66
Výměra (ha) - nelesní část lokality
5.32
Výměra (ha) - celkem
39.98
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n
Samovolný vývoj - cíl - les přírodě blízký
n