Kleť

Kód lokality
170
Přírodní lesní oblast
Předhoří Šumavy a Novohradských hor
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Kleť
VZCHÚ
CHKO Blanský les
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
30.59
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.21
Výměra (ha) - celkem
64.22
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1960
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a