Litovelské luhy

Kód lokality
1698
Přírodní lesní oblast
Hornomoravský úval
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Litovelské luhy
VZCHÚ
CHKO Litovelské Pomoraví
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
75.41
Výměra (ha) - nelesní část lokality
6.16
Výměra (ha) - celkem
347.41
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2000
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
č