Kladské rašeliny (Tajga)

Kód lokality
166
Přírodní lesní oblast
Karlovarská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Kladské rašeliny (Tajga)
VZCHÚ
CHKO Slavkovský les
Kraj
Karlovarský
Výzkum
monitoring (metodika statistické inventarizace)
Výměra (ha) - les původní
143.94
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
143.94
Samovolný vývoj od (les původní)
1933
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n