Kladské rašeliny (Paterák)

Kód lokality
166
Přírodní lesní oblast
Karlovarská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Kladské rašeliny (Paterák)
VZCHÚ
CHKO Slavkovský les
Kraj
Karlovarský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
95.12
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
95.12
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1933
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n