Kladské rašeliny (Malé rašeliniště)

Kód lokality
166
Přírodní lesní oblast
Karlovarská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Kladské rašeliny (Malé rašeliniště)
VZCHÚ
CHKO Slavkovský les
Kraj
Karlovarský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1.16
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
6.97
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1933
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a