Velký Blaník

Kód lokality
1657
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace / Nature reserve
Název
Velký Blaník
VZCHÚ
CHKO Blaník / Blaník PLA
Kraj
Středočeský / Central Bohemian Region
Výzkum
hodnocení přirozenosti / naturalness assessment
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
62.83
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.08
Výměra (ha) - celkem
90.63
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1975
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a