Malý Blaník

Kód lokality
1656
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Malý Blaník
VZCHÚ
CHKO Blaník
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
8.44
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.04
Výměra (ha) - celkem
14.23
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1975
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a