Karlštejn (Boubová)

Kód lokality
164
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Karlštejn (Boubová)
VZCHÚ
CHKO Český kras
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1270.81
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
1589.50
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n