Okrouhlá

Kód lokality
1621
Přírodní lesní oblast
Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Kategorie
přírodní památka
Název
Okrouhlá
VZCHÚ
CHKO Bílé Karpaty
Kraj
Zlínský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
12.45
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1991
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a