Hejtmanka

Kód lokality
1584
Přírodní lesní oblast
Hornomoravský úval
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Hejtmanka
VZCHÚ
CHKO Litovelské Pomoraví
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
2.38
Výměra (ha) - nelesní část lokality
3.06
Výměra (ha) - celkem
39.60
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0