Stodůlecký vrch

Kód lokality
1561
Přírodní lesní oblast
Novohradské hory
Kategorie
přírodní památka
Název
Stodůlecký vrch
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
33.43
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
49.75
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1955
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a