Býčí skála

Kód lokality
151
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Býčí skála
VZCHÚ
CHKO Moravský kras
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
83.57
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
7.49
Výměra (ha) - nelesní část lokality
10.74
Výměra (ha) - celkem
180.89
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1835
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0