Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

Kód lokality
1461
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
103.90
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2001
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a