Údolí Říčky

Kód lokality
1442
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Údolí Říčky
VZCHÚ
CHKO Moravský kras
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
29.56
Výměra (ha) - nelesní část lokality
3.72
Výměra (ha) - celkem
118.87
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n