V Jedlí

Kód lokality
1418
Přírodní lesní oblast
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Kategorie
přírodní rezervace
Název
V Jedlí
Kraj
Vysočina
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1.85
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
10.50
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n