Javorina

Kód lokality
140
Přírodní lesní oblast
Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Javorina
VZCHÚ
CHKO Bílé Karpaty
Kraj
Zlínský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
91.53
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
5.36
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
165.88
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
2007
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2007
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a