Vysoká Běta

Kód lokality
1387
Přírodní lesní oblast
Předhoří Šumavy a Novohradských hor
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Vysoká Běta
VZCHÚ
CHKO Blanský les
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.76
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.24
Výměra (ha) - celkem
22.35
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n