Hradisko

Kód lokality
1361
Přírodní lesní oblast
Českomoravské mezihoří
Kategorie
přírodní památka
Název
Hradisko
Kraj
Pardubický
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
15.58
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
25.78
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n