Praděd (Malá kotlina - Velká kotlina)

Kód lokality
1307
Přírodní lesní oblast
Hrubý Jeseník
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Praděd (Malá kotlina - Velká kotlina)
VZCHÚ
CHKO Jeseníky
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1466.58
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
2037.22
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n