Habrová seč

Kód lokality
1304
Přírodní lesní oblast
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Habrová seč
Kraj
Vysočina
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
2.80
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
13.28
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1975
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a