Holina

Kód lokality
1301
Přírodní lesní oblast
Karlovarská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Holina
VZCHÚ
CHKO Slavkovský les
Kraj
Karlovarský / Karlovy Vary Region
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
26.99
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
42.80
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n