Bílá voda

Kód lokality
1186
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Bílá voda
VZCHÚ
CHKO Moravský kras
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
14.78
Výměra (ha) - nelesní část lokality
5.32
Výměra (ha) - celkem
30.01
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0