Milešický prales

Kód lokality
1154
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Milešický prales
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
15.20
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
19.55
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0