Velká niva

Kód lokality
1149
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Velká niva
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
119.61
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
171.09
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1995
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0