Kněhyně-Čertův mlýn

Kód lokality
1138
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Kněhyně-Čertův mlýn
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
136.18
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
60.22
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.92
Výměra (ha) - celkem
197.32
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0