Vrapač

Kód lokality
1137
Přírodní lesní oblast
Hornomoravský úval
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Vrapač
VZCHÚ
CHKO Litovelské Pomoraví
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
13.24
Výměra (ha) - nelesní část lokality
4.16
Výměra (ha) - celkem
80.50
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0