Vymyšlenská pěsina

Kód lokality
1136
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Vymyšlenská pěsina
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
25.62
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
71.47
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1945
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a