Hojná Voda

Kód lokality
110
Přírodní lesní oblast
Novohradské hory
Kategorie
národní přírodní památka
Název
Hojná Voda
Kraj
Jihočeský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
5.38
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1.69
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
9.18
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1838
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1838