Nezabudické skály

Kód lokality
1087
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Nezabudické skály
VZCHÚ
CHKO Křivoklátsko
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
4.88
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
20.22
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1980
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a
Samovolný vývoj - cíl - les přírodě blízký
a