Kotýz

Kód lokality
1007
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
národní přírodní památka
Název
Kotýz
VZCHÚ
CHKO Český kras
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
6.05
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
15.04
Výměra (ha) - nelesní část lokality
1.57
Výměra (ha) - celkem
28.96
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0