Rok českých pralesů

Seriál v časopise

Vychází seriál Dynamika a diverzita přirozených lesů, který během roku 2018 postupně najdete ve všech šesti číslech časopisu Živa.

Exkurze

Ve spolupráci s AOPK ČR připravujeme exkurze do českých pralesů. Termíny budou zavčas oznámeny.

25 let Modré kočky Modra kocka

Dne 22.2.2018 uplyne právě čtvrtstoletí od chvíle, kdy to všechno začalo (viz Historie modré kočky ). Výročí oslavíme na tradičním únorovém večírku pralesních měřičů.

Seriál v rozhlase 

Připravujeme sérii reportáží o pralesích pro Český rozhlas - ČRo Leonardo Plus. O termínech vysílání budete začas informováni zde.

Pro Silva Bohemica 

Společnost Pro Silva Bohemica zavítá na svém zájezdu v roce 2018 mj. do Žofínského pralesa.

Kalendář

U příležitosti roku českých pralesů byl odborem ekologie krajiny VÚKOZ, v. v. i. vydán kalendář. Vytištěná verze je rozebrána. Zde najdete webový derivát  [PDF: 16 MB] k prohlédnutí.