Rok českých pralesů

 

Seriál v časopise

Vychází seriál Dynamika a diverzita přirozených lesů, který během roku 2018 postupně najdete ve všech šesti číslech časopisu Živa.

Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu. Živa 1/2018, str. 21-25.

Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin. Živa 2/2018, str. 79-83.

Rok českých pralesů III. Skrytý svět tlejícího dřeva. Živa 3: 132-136.

 

Exkurze

Ve spolupráci s AOPK ČR, Správou NP Šumava, Lesy ČR, s.p. připravujeme komentované exkurze do českých pralesů pro veřejnost. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a můžete se na exkurze přihlašovat.

 

25 let Modré kočky Modra kocka

Dne 22.2.2018 uplynulo právě čtvrtstoletí od chvíle, kdy všechno začalo a je popsáno v Historii modré kočky . Výročí jsme oslavili týž den na tradičním večírku pralesních měřičů.

 

Seriál v rozhlase 

Postupně se připravuje série reportáží o pralesích pro Český rozhlas - ČRo Leonardo Plus.

Reportáž č. 1 - natočeno v Brně 21.3.2018

Reportáž č. 2 - natočeno v Žofínském pralese 18.4.2018

Reportáž č. 3 - natočeno v pralese Ranšpurk 13.5.2018

 

Reportáže v televizi

Byla natočena TV reportáž Žofínský prales pomůže NASA popsat evropské lesy. Je dokonale změřený pro ČT24.

Vystoupení ředitele ForestGEO Stuarta Daviese nazvané Muž z pralesa v pořadu Události komentáře na ČT24 (odvysíláno 20.7. od 22:00).

 

Pro Silva Bohemica 

Společnost Pro Silva Bohemica, zabývající se problematikou přírodě blízkého hospodaření, zavítala v dubnu na svém zájezdu mimo jiné i do Žofínského pralesa hledat poučení, které poznatky z dynamiky přirozených lesů lze využít v postupech přírodě blízkého hospodaření.

 

Kalendář

U příležitosti roku českých pralesů byl odborem ekologie lesa VÚKOZ, v. v. i. vydán kalendář. Vytištěná verze je rozebrána. Zde najdete webový derivát  [PDF: 16 MB] k prohlédnutí.