Rok českých pralesů

Seriál v časopise

Vychází seriál Dynamika a diverzita přirozených lesů, který během roku 2018 postupně najdete ve všech šesti číslech časopisu Živa.

Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu. Živa 1/2018, str. 21-25.

Exkurze

Ve spolupráci s AOPK ČR, Správou NP Šumava, Lesy ČR, s.p. připravujeme komentované exkurze do českých pralesů pro veřejnost. Místa, termíny, podmínky účasti a přihlášky budou zveřejněny 21.3.2018 zde.

25 let Modré kočky Modra kocka

Dne 22.2.2018 uplynulo právě čtvrtstoletí od chvíle, kdy všechno začalo a je popsáno v Historii modré kočky . Výročí jsme oslavili týž den na tradičním večírku pralesních měřičů.

Seriál v rozhlase 

Připravujeme sérii reportáží o pralesích pro Český rozhlas - ČRo Leonardo Plus. O termínech vysílání budete začas informováni zde.

Pro Silva Bohemica 

Společnost Pro Silva Bohemica, zabývající se problematikou přírodě blízkého hospodaření zavítá v roce 2018 na svém zájezdu mimo jiné do Žofínského pralesa hledat poučení, které poznatky z dynamiky přirozených lesů lze využít v postupech přírodě blízkého hospodaření.

Kalendář

U příležitosti roku českých pralesů byl odborem ekologie krajiny VÚKOZ, v. v. i. vydán kalendář. Vytištěná verze je rozebrána. Zde najdete webový derivát  [PDF: 16 MB] k prohlédnutí.