Boubínský prales

Kód lokality / Locality code: 

2424

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Boubínský prales

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Šumava

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Šumava / Šumava PLA

Kraj / Region: 

Jihočeský / South Bohemian Region

Výzkum / Research type: 

výzkum (metodika celoplošného šetření) / research (all-area research based inventory)

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

46.13

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

31.06

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

56.23

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

552.46

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

685.87

Samovolný vývoj od (les původní) / Spontaneous development - since - Original forest: 

1995

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1995

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

1995

Fotky: