Adršpašsko-teplické skály

Kód lokality / Locality code: 

2401

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Adršpašsko-teplické skály

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Sudetské mezihoří

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Broumovsko / Broumovsko PLA

Kraj / Region: 

Královéhradecký / Hradec Králové Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

138.69

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

1 573.32

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

1 712.01

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

1990

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

a

Fotky: