Úhošť

Kód lokality / Locality code: 

606

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Úhošť

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Doupovské hory

Kraj / Region: 

Ústecký / Ústí nad Labem Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

20.82

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

15.25

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

0.00

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

36.07

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

1965

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

a