Jaronínská bučina

Kód lokality / Locality code: 

578

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Jaronínská bučina

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Předhoří Šumavy a Novohradských hor

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Blanský les / Blanský les PLA

Kraj / Region: 

Jihočeský / South Bohemian Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

4.32

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

0.00

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

4.32

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1909

Fotky: