Getsemanka I. a II.

Kód lokality / Locality code: 

2499

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Getsemanka I. a II.

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Brdská vrchovina

Kraj / Region: 

Středočeský / Central Bohemian Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

6.34

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

1.87

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

16.91

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

25.12

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1945

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

1965

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

a

Fotky: