Černý důl

Kód lokality / Locality code: 

2456

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Černý důl

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Orlické hory

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Orlické hory / Orlické hory PLA

Kraj / Region: 

Královéhradecký / Hradec Králové Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

4.45

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

22.76

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

0.00

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

27.21

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1970

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

n

Fotky: