Bukačka

Kód lokality / Locality code: 

2437

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Bukačka

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Orlické hory

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Orlické hory / Orlické hory PLA

Kraj / Region: 

Královéhradecký / Hradec Králové Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

18.80

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

28.28

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

2.66

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

49.73

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

n

Fotky: