Velký Hornek

Kód lokality / Locality code: 

2247

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Velký Hornek

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Drahanská vrchovina

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Moravský kras / Moravský kras PLA

Kraj / Region: 

Jihomoravský / South Moravian Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

25.54

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

0.00

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

1.14

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

26.68

Fotky: