Býčí skála

Kód lokality / Locality code: 

151

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Býčí skála

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Drahanská vrchovina

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Moravský kras / Moravský kras PLA

Kraj / Region: 

Jihomoravský / South Moravian Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

83.57

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

79.09

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

7.49

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

10.74

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

180.89

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1835

Fotky: